Проектът Цифрово приобщаване е обмен на добри практики, целящ да разшири и развие компетенциите на преподавателите, включително техните цифрови умения и познания за инструментите на ИКТ, за да се създаде приобщаващ климат в класната стая. Различни европейски държави ще си сътрудничат, обменяйки практики, опит и знания за използването на нови технологии в класните стаи, с цел по-добро взаимодействие между учениците, подобряване на академичните им резултати и стимулиране на