Το έργο Ψηφιακή Ένταξη είναι μια ανταλλαγή καλών πρακτικών με στόχο την επέκταση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων και των γνώσεών τους στα εργαλεία ΤΠΕ, για τη δημιουργία ενός κλίματος χωρίς αποκλεισμούς στην τάξη. Διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν ανταλλάσσοντας πρακτικές, εμπειρίες και γνώσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις τάξεις τους με στόχο την καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, τη βελτίωση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων τους και την ενεργοποίηση των κινήτρων τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους.