Проектот Дигитална вклученост е размена на добри практики чија цел е да ги прошири и развие компетенциите на воспитувачите, вклучувајќи ги нивните дигитални вештини и знаење за ИКТ алатките, за да се создаде инклузивна клима во училницата. Различни европски земји ќе соработуваат за размена на практики, искуства и знаења, за употреба на нови технологии во нивните училници со цел подобра интеракција меѓу студентите, подобрување на нивните академски резултати и поттикнување на нивната мотивација да продолжат со студиите.