Digitālās iekļaušanas projekts ir labas prakses apmaiņa, kuras mērķis ir paplašināt un attīstīt pedagogu kompetences, tostarp viņu digitālās prasmes un zināšanas par IKT rīkiem, lai radītu iekļaujošu klasē klimatu. Dažādas Eiropas valstis sadarbosies, apmainoties ar praksi, pieredzi un zināšanām par jauno tehnoloģiju izmantošanu savās klasēs, lai uzlabotu studentu mijiedarbību, uzlabotu viņu akadēmiskos rezultātus un rosinātu viņu motivāciju turpināt studijas.