MŪSU PARTNERI

Vai vēlaties satikt visu komandu? Iepazīstiet mūsu projekta partnerus:

Zini Foundation

Nodibinājums Inovācijai un Izglītībai “Zini” ir jauna nevalstiska organizācija Latvijā, kuras mērķis ir veicināt inovāciju un izglītības attīstību, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visai sabiedrībai, iesaistot sabiedrību Nodibinājuma “Zini”, projektos un aktivitātēs. Visas aktivitātes, ko veic Nodibinājums “Zini” ir vērstas uz sabiedrību, lai tā kļūtu aktīvāka, zinošāka un iekļaujošāka. Nodibinājuma galvenie darbības virzieni ir:

1) apmācību un konsultāciju nodrošināšana, dažādās jomās, kā: kultūra un tūrisms, vides pieejamība un iekļaujoša vide, veselīgs dzīvesveids un uzturs, sports, tehnoloģijas.

2) Iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs, darba grupās, lēmumu pieņemšanas procesos.

3) Pētījumu veidošana.

4) Projektu veidošana un iestāšanās projektos ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti.

info@zinifoundation.eu

Pirmā Privātskola "Leonardo da Vinci"

Leonardo da Vinci ir privātskola ar agrīnu svešvalodu apmācību un plašu zinātnes programmu. Tā aizsākās 2004. gadā kā Bērnu Akadēmija. Leonardo da Vinci privātskola ir izstrādājusi konceptu izglītības procesam no pirmsskolas līdz XII klasei.

Mēs pievēršam nopietnu uzmanību individuālajai pieejai mācībām, tāpēc katrā klasē ir līdz 10 skolēniem. Mūsu skolai ir liela pieredze starpdisciplināru aktivitāšu, piemēram, pasaku, spēļu, drāmas, deju, sporta, vides un māksliniecisku aktivitāšu pielietošanā mācību procesā. Pēdējos gados ir iekļauts arī ar STEM saistīts izglītības process, uzsverot mākslu un lasīšanas, rakstīšanas un amatniecības aktivitātes. Skola izglīto bērnus pirmajos uzņēmējdarbības soļos sākot no astoņiem gadiem, ko pasniedz skolotāji un treneri no Ruse universitātes. Praktiskajos kursos un semināros kopā ar studentiem piedalās arī bērnu vecāki, kuri ir speciālisti savās jomās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sociālajai uzņēmējdarbībai un tās ieguvumiem sabiedrības mērogā.

Jau gadiem ilgi, vasaras brīvlaikā tiek organizēta Vasaras Akadēmija, kas piedāvā Ikdienas Programmas, kurās bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem ir iespēja pielietot savas prasmes, talantus un zināšanas matemātikā, dabaszinātnēs, bulgāru, angļu un citās valodās, strādājot pie plaša tematu loka (mājdzīvnieki, veselīgs uzturs, Donava, zeme, draugi utt.).

Association of Educational Services Open Europe

Izglītības pakalpojumu asociācija “OpenEurope” ir bezpeļņas organizācija ar galveno biroju Reus (Katalonijā, Spānijā), kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem un pieaugušajiem, kuri strādā ar jaunatni saistītās nozarēs, piedalīties Eiropas programmās. Visi mūsu organizācijas projekti un iniciatīvas ir vērstas uz pedagogu, skolotāju, profesoru, studentu un visas kopienas iesaistīšanu projektos un programmās, kas paredz mūžizglītības procesu.

Mūsu programmas ir izstrādātas, lai attīstītu dalībnieku komunikāciju, vadību un profesionālās prasmes. Mēs pievēršam īpašu uzmanību nevalstisko organizāciju, kā arī brīvprātīgo, kas strādā sociālo problēmu risināšanā, kapacitātes palielināšanai. Mēs palīdzam iesaistīt visus sabiedrības locekļus mūsu projektos un aktivitātēs, jo īpaši tajās, kas saistītas ar civiltiesisko atbildību, imigrāciju, tehnoloģijas cilvēkiem vai viedajām pilsētām.

OpenEurope ir pirmais un vienīgais Eiropas tīkla EURODESK kvalificētais multiplikatora punkts Taragonas provincē. Tas ir informatīvs dienests par Eiropas programmām un iniciatīvām izglītības, apmācības, nodarbošanās un jaunatnes jomā. Tādā veidā mums ir iespējas brīvi piekļūt tīkla informācijai un dalīties tajā ar jauniešiem un visiem cilvēkiem, kuri varētu būt ieinteresēti. Mēs sniedzam padomus un piedāvājam konsultācijas par starptautiskajām jauniešu apmaiņas programmām daudzās Eiropas valstīs; mēs meklējam kontaktus vai iespējamos partnerus, lai īstenotu Eiropas projektus, un mēs sniedzam praktiskus un noderīgus padomus par ceļošanu uz Eiropas valstīm, kas pieder mūsu tīklam, starp daudzām citām lietām.

info@openeurope.es

Skola Teresa Miquel i Pàmies

Teresa Miquel i Pàmies ir pirmsskola un sākumskola. To apmeklē 453 skolēni, 150 pirmsskolas vecuma skolēni (vecumā no 3 līdz 5 gadiem) un 303 pamatskolēni (no 6 līdz 12 gadiem). 37,97% skolēnu ir no citām valstīm: Maroko, Āfrikas, Dienvidamerikas, Āzijas un citām Eiropas valstīm. 8% mūsu studentu ir ar īpašām vajadzībām vai invaliditāti, piemēram: mācīšanās grūtības, autisms, hiperaktivitāte, uzmanības deficīts un kustību traucējumi.

Mūsu galvenie mērķi ir uzlabot akadēmiskos rezultātus, panākt labu sociālo kohēziju, kā arī veicināt un novērtēt centienu kultūru. Svarīga vērtība ir arī sadarbībai un kopdarbam. Mēs vēlamies, lai mūsu studenti sasniegtu labus akadēmiskos rezultātus. Studentu daudzveidības dēļ tiek izmantotas dažādas metodoloģijas un uzsvars tiek likts uz pienācīgas aprūpes nodrošināšanu mūsu skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām.

Šie ir daži projekti, kuros mēs piedalāmies: māksliniecisks un muzikāls projekts (dažādi semināri ar dažāda vecuma skolēniem, lai veicinātu iekļaušanu un sadarbības darbu), angļu projekts (angļu valodas aktivitātes citos mācību priekšmetos, kā arī piedalīšanās dažādos konkursos), zinātnisks projekts (nejauši veic eksperimentus un prezentācijas, komandas darbs un sadarbība, dārzs, praktiskā matemātika, lasīšanas sponsori, dažādas aktivitātes ar pirmsskolas vecuma skolēniem: māksla, dabaszinātnes, mūzika). Mēs arī dalāmies dažādās aktivitātēs ar citiem mūsu pilsētas centriem.

e3006541@xtec.cat

13. Trikalas Pamatskola

13. Trikalas Pamatskola atrodas Rizario, Trikalas priekšpilsētā, 2 km attālumā no pilsētas centra. Tā tika izveidota 1882. gadā. Līdz 1995. gadam tā darbojās apdzīvotās vietas centrā. Tomēr, palielinoties iedzīvotāju skaitam un pieaugošajām vajadzībām, tika uzcelta jauna un mūsdienīga ēka 1996. gadā, kur skola tagad arī darbojas. Vecā ēka tika pārveidota par kopienas centru.

Skolas telpas ir modernas ar interaktīvajām tāfelēm katrā klasē. Ir pieejamas sešas klases, auditorija-sporta zāle, datoru laboratorija, plašs skolas pagalms un sporta laukums. Ēkā ir arī bibliotēka, kurā studentiem un publikai ir pieejami dažādi resursi. Tajā ir grāmatas kopš 1917. gada. un dažas no tām ir ļoti retas. Ir pieejami arī ieraksti par pedagoģiju un pētījumiem. Ieraksti atspoguļo valsts politiku, pedagoģisko un mācību pieeju un veidu, kā skola darbojās 20. gadsimta pēdējos 50 gados un 21. gadsimta sākumā, Grieķijā. Skolēnu skaits mūsu skolā ir neliels, un pašlaik skolu apmeklē aptuveni 70 skolēnu – iepriekšējos gados studentu bija vairāk.

Skolotāju skaits svārstās no 10 līdz 15. Mācību priekšmeti, izņemot pamata, piemēram, grieķu valoda, matemātika, vēsture, reliģiskā izglītība, zinātne, ģeogrāfija utt., ir bagātināti arī ar angļu, franču vai vācu valodu, IKT, teātra izglītību, mākslu un fizisko audzināšanu. Pēdējā desmitgadē mūsu skola izpleta spārnus un lido tālu no Grieķijas, piedaloties daudzās Eiropas Erasmus+ programmās, KA1 un KA2. Skolotāji un studenti saņem nenovērtējamu pieredzi! Daudzi studenti, kuri agrāk apmeklēja mūsu skolu un tagad ir universitātes studenti, piedalās Erasmus apmaiņas studentu programmās savās universitātēs. Skolas nākotnes izredzes, pateicoties mūsu skolotāju iedvesmai, ir virzienā uz Eiropu kombinācijā ar skolas nacionālo identitāti.

Kopš 2016. gada mūsu skola piedalās UNESCO ASPnet skolu tīklā. Šo tīklu veido tūkstošiem mūsu planētas skolu un tas ir iesaistīts daudzās darbībās. Vienā no tiem mums bija gods iegūt pirmo pasaules balvu glezniecībā, kuras tēma bija “Mēs atveram savas sirdis un prātu bēgļiem”. Mūsu studentu darbs tika izvēlēts starp tūkstošiem citu UNESCO galvenajā mītnē Parīzē. Grieķijā mūsu studentu glezna ir attēlota uz pastmarkas. 

Dei Sordi di Torino Institūts

Turīnas Nedzirdīgo institūts dibināts 1814. gadā sadarbojas ar kurliem, nedzirdīgiem cilvēkiem ar multiplu invaliditāti un neredzīgiem cilvēkiem no bērnudārza līdz pieauguša cilvēka vecumam. Institūts ir iesaistīts pedagogu apmācībā, saskaroties ar skolēniem, kam ir maņu traucējumi. Turīnas Nedzirdīgo Institūts sniedz plašu pakalpojumu un aktivitāšu klāstu nedzirdīgajiem, vājdzirdīgajiem un citiem ar valodu un kognitīvās attīstības traucējumiem saistītiem bērniem un pieaugušajiem, piemēram:

 • Pieaugušo izglītība nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem
 • profesionālā apmācība un profesionālā orientācija jauniem nedzirdīgiem, neredzīgiem, autistiem un citiem pieaugušajiem invalīdiem
 • logopēdiskās, SLI programmas un agrīnās iejaukšanās programmas
 • atzīts valsts skolotājs
 • mājoklis nedzirdīgajiem pieaugušajiem, kuriem draud vairākas diskriminācijas
 • nedzirdīgo un dzirdīgo bērnu bērnudārzs
 • skolotāji un pedagogi īpašajām vajadzībām vispārējās skolās, atbalstot skolēnus sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un skolu iestādēm
 • specializēts bibliotēku un dokumentācijas centrs skolotājiem un vecākiem
 • īpaši projekti nedzirdīgu cilvēku iekļaušanai sabiedrībā, lai nodrošinātu vispārēju pieejamību, koncentrējoties uz muzejiem un kultūras iestādēm
 • projekti ar universitātēm pētniecības, valodu rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu jomā; Eiropas un starptautiskie projekti; – specializētas konsultācijas un apmācība studentiem ar invaliditāti, kas uzņemti reģiona 3 publiskajās universitātēs
 • valodu nodarbības: itāļu, angļu, zīmju valodas
 • sensorālais dārzs
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
 • konsultācijas valsts nodarbinātības dienestos.

Iestāde atrodas Itālijas ziemeļrietumos un darbojas reģionālā un valsts līmenī attiecībā uz pakalpojumiem un starptautiskā līmenī ar īpašiem projektiem. Iestādē strādā 160 darbinieki.

direzione@istitutosorditorino.org

SOU Gimnazija Koco Racin

SOU Ģimnāzija Koco Racin ir vispārējā vidusskola, kas piedāvā vispārējo izglītību skolēniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. To apmeklē vairāk nekā 500 skolēnu. Tā kā šī skola ir ģimnāzija/liceja, priekšmeti, kas tiek, mācīti pirmajos divos, izglītības gados ir vispārīgi un obligāti, un pēdējos divos gados skolēni izvēlas jomas virzienu atkarībā no savām vēlmēm un turpmākās izglītības prospektiem. Proti, pastāv matemātiskā joma, humanitārās un sociālās disciplīnas jeb valodas. Ģimnāzijas izglītības valsts mācību programma piedāvā skolēniem izvēles priekšmetus, kas uzlabotu viņu zināšanas labi zināmās jomās, kā arī sagatavotu viņus tālākizglītībai. Skolā strādā vairāk nekā 50 augsti kvalificētu skolotāju dažādos mācību priekšmetos, kuri cenšas izglītot un motivēt studentus iegūt kvalitatīvas zināšanas un paplašināt savas prasmes turpmākai karjerai. Lielākā daļa no viņiem ir motivēti piedalīties valsts un starptautiskos projektos un ir gatavi paplašināt savas kompetences jomas.

Kā skola esam piedalījušies arī vairākos Erasmus 201 un 229 projektos par dažādām tēmām. Līdzdalība Eiropas projektos stiprina skolotāja profesijas profilu, risinot sarežģītas realitātes klasē un ieviešot jaunas metodes un rīkus. Projekti veicina starpdisciplināru pieeju, kuras pamatā ir reālas problēmas un novatoriskas pieejas, lai studenti kļūtu radošāki, motivētāki un iemācītos iekļaut un izmantot dabaszinātnes, matemātiku un tehnoloģijas reālās dzīves situācijās un būtu gatavi strauji mainīgās pasaules izaicinājumiem. Dalība projektos veicina arī izpratnes veidošanu par ES kultūras mantojumu un vērtībām, tā struktūru, ES redzējumu un stratēģijām nākotnē.

gimkocoracin@gmail.com