РЕЗУЛТАТИ

Търсите ли практически педагогически ресурси, които можете да използвате в ежедневните си практики за подобряване на социалното включване на вашите ученици? Разгледайте всичко, което сме ви подготвили:

Интерактивна база данни с педагогически ресурси за преподаватели, включително планове за уроци и добри практики

  • Плановете на уроците за преподаване на английски език, математика и роботика за ученици на възраст от 9 до 13 години
  • Добрите практики, насочени към приобщаващи стратегии за преподаване, нови педагогически модели и ИКТ инструменти, които ще ви помогнат да организирате учебния процес

Илюстративен и визуален манифест за преподаватели с препоръки относно принципите на дигиталното включване

Практични и готови да следват планове и модели, които ще улеснят прилагането на уроците, извлечени от горните материали.Practical and ready to follow plans and models that will ease the implementation of the lessons learnt from the above materials.