РЕЗУЛТАТИ

Ви требаат практични педагошки ресурси што ќе ги користите во вашата секојдневна пракса за да ја зајакнете социјалната инклузија кај учениците? Погледнете што сме подготвиле за вас

Интерактивна база на податоци со педагошки ресурси за едукатори, вклучувајќи и планови за часови и добри практики

  • Планови за час по англиски, математика и роботика за ученици од 9 до 13 години
  • Добри практики од стратегии за инклузивно подучување, нови педагошки модели и ИКТ алатки кои ќе ви помогнат да го организирате образовниот процес

илустриран и визуелен манифест за едукатори со препораки за принципите на дигитална инклузија

практични и подготвени планови и модели за следење кои ќе го олеснат имплементирањето на наставните содржини