РЕЗУЛТАТИ

Ви требаат практични педагошки ресурси што ќе ги користите во вашата секојдневна пракса за да ја зајакнете социјалната инклузија кај учениците? Погледнете што сме подготвиле за вас

ФОТО-МАНИФЕСТ

АКЦИОНЕН ПЛАН

Интерактивна база на податоци со педагошки ресурси за едукатори, вклучувајќи и планови за часови и добри практики

  • Планови за час по англиски, математика и роботика за ученици од 9 до 13 години
  • Добри практики од стратегии за инклузивно подучување, нови педагошки модели и ИКТ алатки кои ќе ви помогнат да го организирате образовниот процес

илустриран и визуелен манифест за едукатори со препораки за принципите на дигитална инклузија

практични и подготвени планови и модели за следење кои ќе го олеснат имплементирањето на наставните содржини