ПРОЕКТЪТ

Дигитално включване

Трансформиране и интернационализация на училищата чрез технологии

В днешно време изглежда всичко напредва и се променя бързо: технологиите, пазарът на труда, начинът, по който общуваме с другите … Изглежда обаче, че училищата напредват с много по-бавни темпове и не използват всички налични нови технологии, за да направят училищата си по-добри включително. Въпреки че много училища се опитват да възприемат нови практики, не е обичайно обменът на опит и практики между училищата на национално ниво да се отдели на международно ниво, което би улеснило много процеса за всички.

Ако искате да подобрите приобщаващите практики във вашето училище и едновременно с това да въведете и вградите нови технологии във вашите класове, проектът Erasmus + Digital Inclusion ще ви покаже всичко, което партньорите са научили един от друг. Проектът не само ще засили професионалните компетенции на учителите, участващи в обмена на практики, но също така ще популяризира концепцията INCLUSIVE SCHOOL и ще помогне на учителите да разберат за ИНОВАЦИОННИТЕ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ, за да увеличат МОТИВАЦИЯТА, да намалят нивото на агресивност на своите ученици и да образоват тях с УВАЖЕНИЕ НА МОРАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ на ЕС с нови технологии в основата.

Разгледайте нашия уебсайт и разберете всичко, което партньорите са научили и разработили, като обменят добри практики между учители, които работят с ученици на възраст 9-13 години.

ХРОНОЛОГИЯ

декември 2020
Реус, Испания
Първа Среща (Online)

Снимки   Дневен ред

Юли 2021
Торино, Италия
Втора Транснационална Проектна Среща

Снимки   Дневен ред

февруари 2022
Трикала, Гърция
Трета Транснационална Проектна Среща

Снимки   Дневен ред

Септември 2022
Велес, Република Северна Македония
Четвърта Транснационална Проектна Среща

Снимки   Дневен ред