ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός και διεθνοποίηση των σχολείων μέσω της Τεχνολογίας

Σήμερα όλα μοιάζουν  να προχωράνε και να αλλάζουν γρήγορα, οι τεχνολογίες, η αγορά εργασίας, οτρόπος που επικοινωνούμε με τους άλλους. Παρόλα αυτά, τα σχολεία φαίνεται να προχωρούν με έναν πολύ πιο αργό ρυθμό και δεν χρησιμοποιούν όλες τις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για να γίνουν πιο ανοιχτά σε όλους. Παρόλο που πολλά σχολεία προσπαθούν να υιοθετήσουν νέες πρακτικές, δεν είναι σύνηθες να γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών ανάμεσα σε σχολεία σε εθνικό επίπεδο, πόσο μάλλον σε διεθνές επίπεδο, το οποίο θα έκανε τη διαδικασία πιο εύκολη σε όλους.

Αν θα θέλατε να βελτιώσετε τις συμπεριλιπτικές πρακτικές στο σχολείο σας και ταυτόχρονα να εισάγετε και να ενσωματώσετε νέες τεχνολογίες στην τάξη σας, το πρόγραμμα Εράσμους+ ψηφιακή συμπερίληψη, θα σας δειξει αυτά που έμαθαν οι συνεργάτες ο ένας από τον άλλο. Το πρόγραμμα όχι μόνο θα δυναμώσειε τις επαγγελματικές ικανότητες των συμμετεχόντων εκπ/κων με τις ανταλλαγές πρακτικών αλλά θα προωθήσει την έννοια του συμπερληπτικού σχολείου και θα βοηθήσει τους εκπ/κους να ενημερωθούν για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, να αυξήσουν τα κίνητρα μάθησης, να μειωθεί το επίπεδο της επιθετικότητας των μαθητών και να εκπαιδεύσει αναφορικά με τις ηθικές αρχές και αξίες με τις νέες τεχνολογίες στον πηρύνα.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε όλα όσα έμαθαν και ανέπτυξαν οι συνεργάτες, με την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μαθητές  ηλικίας 9-13 ετών.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Δεκέμβριος 2020
Online
προπαρασκευαστική συνάντηση (Online)
Οκτώβριος 2021
Ρέους Ισπανία
Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση
Απρίλιος 2022
Τορίνο Ιταλία
Τρίτη Διακρατική Συνάντηση
Οκτώβριος 2022
Βέλεζ Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας
Τέταρτη Διακρατική Συνάντηση