Καλές πρακτικές

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλες τις καλές πρακτικές των εταίρων του έργου:

SOU Gimnazija Koco Racin

E-Schools

Eduino

Math Labyrinth

Association of Educational Programmes OpenEurope

Scratch

M-Schools

Logo Mindstorm

Innovamat

13th Primary School of Trikala

11

Mental Health

Good Practice 2

Walking

Istituto dei Sordi di Torino

Open Sign

Storie per Tutti

Kahoot

Teresa Miquel i Pamies

Lifeworksheets

Maps

Plickers

First Private School 'Leonardo da Vinci'

Robots Online

English in Class

Mind Maps during Class

Zini Foundation

Snowman

Read! Suport! Join!

Google Jambord