ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλες τις καλές πρακτικές των εταίρων του έργου:

SOU Gimnazija Koco Racin

Καλές πρακτικές

E-Schools

Eduino

Math Labyrinth

Σχέδια μαθήματος

Love Yourself

3000-year-old stories of the square root of 2

Build a Bristlebot, a Tiny Toothbrush Robot

Association of Educational Programmes OpenEurope

Καλές πρακτικές

Scratch

M-Schools

Logo Mindstorm

Innovamat

Σχέδια μαθήματος

Lesson Plan 1

Lesson Plan 2

Lesson Plan 3

13th Primary School of Trikala

11
Καλές πρακτικές

Mental Health

Good Practice 2

Walking

Σχέδια μαθήματος

Lesson Plan 1

Lesson Plan 2

Working with fractions

Learn to balance

Introduction with Scratch

Introduction to Lego Wedo 2

Explorers of the world

What exactly is this fraction

Istituto dei Sordi di Torino

Καλές πρακτικές

Open Sign

Storie per Tutti

Kahoot

Σχέδια μαθήματος

Bilingual Robots

My English Portfolio

Jumping addition and subtraction

Teresa Miquel i Pamies

Καλές πρακτικές

Lifeworksheets

Maps

Plickers

Σχέδια μαθήματος

Lesson Plan 1

Lesson Plan 2

Lesson Plan 3 

First Private School 'Leonardo da Vinci'

Καλές πρακτικές

Robots Online

English in Class

Mind Maps during Class

Σχέδια μαθήματος

Lesson Plan 1

Lesson Plan 2

Lesson Plan 3 

Zini Foundation

Καλές πρακτικές

Snowman

Read! Suport! Join!

Google Jambord

Σχέδια μαθήματος

Let’s Play Dress Up

Shopping Time

What month is it?